A D S R - Decay
Att halveras På långt håll blir allt vackert Som människor bland människor Jag söker dig med en fras Beslan har en blandad befolkning Det blir aldrig alldeles tyst här Repetition är förändring Vi föds och klingar av i omgångar Om vi vänder oss om vill vi se någonting annat